Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej i współpracy z Radami Mieszkańców Osiedli
Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej i współpracy z Radami Mieszkańców Osiedli

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
   
   
Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej i współpracy z Radami Mieszkańców Osiedli
Wydział Wspierania Inicjatyw Społecznych
Referat Komunikacji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
   
Ogłoszenie Nr 25/2019
   

Prezydent Miasta Płocka informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana do zatrudnienia Pani Katarzyna W. (dokonano anonimizacji danych) zamieszkała w P. (dokonano anonimizacji danych)

Uzasadnienie:
Z kandydatami spełniającym wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono test kwalifikacyjny i rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów: kwalifikacje; znajomość aktów prawnych podanych w ogłoszeniu o naborze; przydatność do pracy na stanowisku  Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej i współpracy z Radami Mieszkańców Osiedli; sposób prezentacji; doświadczenie.
Pani Katarzyna W. (dokonano anonimizacji danych) spełniła w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom na w/w stanowisko.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 lata temu (piątek, 22 listopada 2019, godzina 14:29)
  • Osoba publikująca: Ewa Selig
  • Nadzór nad treścią: Ewa Selig
  • Ilość wyświetleń: 2 695 653
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 25 października 2022, godzina 10:41
  • Historia aktualizacji

  • 25 października 2022, godzina 10:41 Aktualizacja dokumentu