Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. ochrony przyrody, leśnictwa i łowiectwa

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:


Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. ochrony przyrody, leśnictwa i łowiectwa
Wydział Kształtowania Środowiska
Referat Ochrony Środowiska
Zespół Zieleni Miejskiej, Ochrony Przyrody, Leśnictwa i Łowiectwa
Ogłoszenie Nr 4/2019


Prezydent Miasta Płocka informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany do zatrudnienia Pan Maciej Śliz zamieszkały w miejscowości Worowice - Wyroby.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów: kwalifikacje; znajomość aktów prawnych podanych w ogłoszeniu o naborze; przydatność do pracy na stanowisku Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. ochrony przyrody, leśnictwa i łowiectwa; sposób prezentacji.
Pan Maciej Śliz spełnił w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom na w/w stanowisko.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 lata temu (poniedziałek, 01 kwietnia 2019, godzina 11:28)
  • Osoba publikująca: Ewa Selig
  • Nadzór nad treścią: Ewa Selig
  • Ilość wyświetleń: 2 695 480
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji