Starszy Specjalista – stanowisko ds. monitoringu programu ożywienia społeczno – gospodarczego, pierwszego podobszaru rewitalizacji miasta Płocka osiedla Stare Miasto, Kolegialna

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:


Starszy Specjalista – stanowisko ds. monitoringu programu ożywienia społeczno – gospodarczego, pierwszego podobszaru rewitalizacji miasta Płocka osiedla Stare Miasto, Kolegialna
Wydział Wspierania Inicjatyw Społecznych
Referat Komunikacji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Ogłoszenie Nr 8/2019


Prezydent Miasta Płocka informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana do zatrudnienia Pani Paulina Gumowska zamieszkała w Płocku.

Uzasadnienie:
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów: kwalifikacje; znajomość aktów prawnych podanych w ogłoszeniu o naborze; przydatność do pracy na stanowisku  Starszy Specjalista – stanowisko ds. monitoringu programu ożywienia społeczno – gospodarczego, pierwszego podobszaru rewitalizacji miasta Płocka osiedla Stare Miasto, Kolegialna, sposób prezentacji, doświadczenie.
Pani Paulina Gumowska spełniła w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom na w/w stanowisko.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 lata temu (czwartek, 06 czerwca 2019, godzina 13:14)
  • Osoba publikująca: Ewa Selig
  • Nadzór nad treścią: Ewa Selig
  • Ilość wyświetleń: 2 695 475
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji