Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. obsługi administracyjno – biurowej
Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych Referat Rzecznika Osób Niepełnosprawnych

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. obsługi administracyjno – biurowej
Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych
Referat Rzecznika Osób Niepełnosprawnych
Ogłoszenie Nr 23/2020


Prezydent Miasta Płocka informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana do zatrudnienia Pani Marta Ciarczyńska zamieszkała w Płocku.

Uzasadnienie:
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono test kwalifikacyjny i rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów: kwalifikacje; znajomość aktów prawnych podanych w ogłoszeniu o naborze; przydatność do pracy na stanowisku Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. obsługi administracyjno – biurowej; sposób prezentacji.

Pani Marta Ciarczyńska spełniła w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom na w/w stanowisko.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (środa, 14 października 2020, godzina 10:57)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 636
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji