Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:


Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów
Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich
Referat Komunikacji
Zespół Rejestracji Pojazdów
Ogłoszenie Nr 19/2019


Prezydent Miasta Płocka informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana do zatrudnienia Pani Agnieszka Igielska zamieszkała w Płocku.

Uzasadnienie:
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono test kwalifikacyjny i rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów: kwalifikacje; znajomość aktów prawnych podanych w ogłoszeniu o naborze; przydatność do pracy na stanowisku  Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów, sposób prezentacji.

Pani Agnieszka Igielska spełniła w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom na w/w stanowisko.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (poniedziałek, 14 października 2019, godzina 12:27)
  • Osoba publikująca: Ewa Selig
  • Nadzór nad treścią: Ewa Selig
  • Ilość wyświetleń: 2 695 320
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji