Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. planowania inwestycji
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. planowania inwestycji

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
   
   
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. planowania inwestycji
Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
Referat Strategii i Planowania
   
Ogłoszenie Nr 23/2019


Prezydent Miasta Płocka informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana do zatrudnienia Pani Justyna Sulkowska  zamieszkała w Płocku.

Uzasadnienie:
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono test kwalifikacyjny i rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów: kwalifikacje; znajomość aktów prawnych podanych w ogłoszeniu o naborze; przydatność do pracy na stanowisku  Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. planowania inwestycji; sposób prezentacji.
Pani Justyna Sulkowska spełniła w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom na w/w stanowisko.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (poniedziałek, 25 listopada 2019, godzina 15:44)
  • Osoba publikująca: Ewa Selig
  • Nadzór nad treścią: Ewa Selig
  • Ilość wyświetleń: 2 695 311
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji