Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy oraz opiniowania dzierżaw i użyczenia nieruchomości gminnych
Wydział Obrotu Nieruchomościami Gminy Zespół Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:

Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy oraz opiniowania dzierżaw i użyczenia nieruchomości gminnych
Wydział Obrotu Nieruchomościami Gminy
Zespół Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Ogłoszenie Nr 3/2021


Prezydent Miasta Płocka informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana do zatrudnienia Pani Aleksandra Gawłowska zamieszkała, w miejscowości Płock.

Uzasadnienie:

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani był według następujących kryteriów: kwalifikacje; znajomość aktów prawnych podanych w ogłoszeniu o naborze; przydatność do pracy na stanowisku Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy oraz opiniowania dzierżaw i użyczenia nieruchomości gminnych; sposób prezentacji.
Pani Aleksandra Gawłowska spełniła w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom na w/w stanowisko.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (czwartek, 18 lutego 2021, godzina 15:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 375
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 18 lutego 2021, godzina 15:13
  • Historia aktualizacji

  • 18 lutego 2021, godzina 15:13 Aktualizacja dokumentu