Najnowsze dokumenty

10 godzin temu (2024-04-18 15:28:03)
REG - 35. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla Przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę

12 godzin temu (2024-04-18 13:03:21)
Tomasz Kominek, Interpelacja Nr 2545 z dnia 17 kwietnia 2024r.
Naprawa studzienki kanalizacyjnej w ul. Zielonej
13 godzin temu (2024-04-18 13:00:11)
Tomasz Kominek, Interpelacja Nr 2544 z dnia 17 kwietnia 2024r.
Poprawa nawierzchni na ul. Stawowej
13 godzin temu (2024-04-18 12:57:17)
Artur Jaroszewski, Interpelacja Nr 2543 z dnia 15 kwietnia 2024r.
Budowa sieci światłowodowej na terenie Płocka
15 godzin temu (2024-04-18 10:41:57)
Zarządzenie Nr 5099/24 z dnia 18 kwietnia 2024r.
w sprawie: powołania Zespołu zadaniowego do realizacji zadań związanych z wdrażaniem partnerskiego projektu „Mazowsze bez smogu”, planowanego do współfinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działanie 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych”.
1 dzień temu (2024-04-17 12:59:01)
Zarządzenie Nr 5093/24 z dnia 15 kwietnia 2024r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę wzajemną lokali między najemcami Joanną i Andrzejem Świtkiewicz zam. Płock ul. Jaśminowa 3 m 133 oraz Grzegorzem Deczewskim zam. Płock ul. Słodowa 2 m 35.
1 dzień temu (2024-04-17 09:00:52)
Zarządzenie Nr 5098/24 z dnia 16 kwietnia 2024r.
w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2024 rok - po stronie wydatków
1 dzień temu (2024-04-17 08:57:29)
Zarządzenie Nr 5097/24 z dnia 16 kwietnia 2024r.
w sprawie: ustalenia stawek czynszu za najem garaży, stanowiących własność Gminy-Miasto Płock.
2 dni temu (2024-04-16 13:27:15)
Zarządzenie Nr 5094/24 z dnia 15 kwietnia 2024r.
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako działka  nr 302 o pow. 506 m2 położonej w Płocku przy ul. Kredytowej stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oraz ustalenia jej ceny.
2 dni temu (2024-04-16 13:24:13)
Zarządzenie Nr 5096/24 z dnia 16 kwietnia 2024r.
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 5017/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2010 roku.
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców w terminie od 18.03.2024 r.:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 15:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30.