Najnowsze dokumenty

2 dni temu (2021-04-09 12:33:50)
Zarządzenie Nr 2261/21 z dnia 25 marca 2021r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 1678/2020 z dnia 07 sierpnia 2020r w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego oraz określenia obowiązków jego członków związanych z realizacją projektu pn.: „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka – etap I” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ projektów 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.
2 dni temu (2021-04-09 12:15:35)
Zarządzenie Nr 2304/21 z dnia 08 kwietnia 2021r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.
2 dni temu (2021-04-09 12:11:12)
Zarządzenie Nr 2305/21 z dnia 08 kwietnia 2021r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok.
2 dni temu (2021-04-09 10:48:06)
Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1334 z dnia 08 kwietnia 2021r.
Zamontowanie kamery monitoringu miejskiego na skrzyżowaniu ul. Rutskich i ul. Narodowych Sił Zbrojnych
3 dni temu (2021-04-08 12:12:47)
Zarządzenie Nr 2300/21 z dnia 08 kwietnia 2021r.
w sprawie ustanowienia przerwy w pracy Żłobka Miejskiego nr 3 w Płocku.
3 dni temu (2021-04-08 12:08:00)
Zarządzenie Nr 2296/21 z dnia 06 kwietnia 2021r.
w sprawie: ogłoszenia II edycji konkursu Prezydenta Miasta Płocka na finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami”.
4 dni temu (2021-04-07 15:02:37)
Zarządzenie Nr 2298/21 z dnia 07 kwietnia 2021r.
w sprawie: zaopiniowania planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów na 2021 rok po dokonanych zmianach.
4 dni temu (2021-04-07 14:58:58)
Zarządzenie Nr 2299/21 z dnia 07 kwietnia 2021r.
w sprawie: zaopiniowania planu finansowego Płockiej Galerii Sztuki na 2021 rok.
4 dni temu (2021-04-07 14:19:49)
Zarządzenie Nr 2297/21 z dnia 07 kwietnia 2021r.
w sprawie: ustalenia wysokości czynszu i opłat za użytkowanie nieruchomości i lokalu użytkowego stanowiących własność Gminy – Miasto Płock w związku ze zdarzeniem noszącym znamiona klęski żywiołowej, spowodowanym wystąpieniem wód z koryta rzeki Wisły.
4 dni temu (2021-04-07 08:51:56)
Małgorzata Maria Ogrodnik, Interpelacja Nr 1317 z dnia 25 marca 2021r.
Utwardzenie drogi na wysokości ul. Maszewska 19A
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Geodezja
  2. Architektura i Budownictwo
  3. Mieszkania Komunalne
  4. Ochrona Środowiska, Gospodarka Komunalna
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.