Najnowsze dokumenty

5 godzin temu (2022-05-18 14:19:03)
Zarządzenie Nr 3338/22 z dnia 18 maja 2022r.
w sprawie: ustalenia stawki jednorazowej opłaty z tytułu zabezpieczenia miejsc postojowych przez Miasto Płock w zastępstwie zobowiązanego podmiotu na rok 2022.
6 godzin temu (2022-05-18 12:39:30)
Zarządzenie Nr 3328/22 z dnia 13 maja 2022r.
w sprawie: powołania Prezesa Zarządu Spółki Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka Akcyjna.
6 godzin temu (2022-05-18 12:37:38)
Zarządzenie Nr 3327/22 z dnia 13 maja 2022r.
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka Akcyjna na następną kadencję.
8 godzin temu (2022-05-18 10:38:59)
Artur Robert Jaroszewski, Interpelacja Nr 1738 z dnia 18 maja 2022r.
Głosowanie nad projektami Budżetu Obywatelskiego na płockich osiedlach
8 godzin temu (2022-05-18 10:36:48)
Zarządzenie Nr 3337/22 z dnia 18 maja 2022r.
w sprawie: zawieszenia pobierania opłat w Strefie Płatnego Parkowania.
9 godzin temu (2022-05-18 09:51:06)
Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1737 z dnia 17 maja 2022r.
Zamontowanie progów zwalniających na ul. Narodowych Sił Zbrojnych
10 godzin temu (2022-05-18 08:57:41)
Zarządzenie Nr 3336/22 z dnia 18 maja 2022r.
w sprawie regulaminu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miasto Płock za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach
10 godzin temu (2022-05-18 08:35:16)
Zarządzenie Nr 3335/22 z dnia 17 maja 2022r.
w sprawie utworzenia zasobu tymczasowych pomieszczeń z przeznaczeniem na wynajem.
11 godzin temu (2022-05-18 07:58:26)
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą wg. stanu na dzień 31.12.2021 r.

11 godzin temu (2022-05-18 07:57:34)
Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorzadu tertorialnego oraz kwotach dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu tertorialnego w 2021 roku

Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.