Najnowsze dokumenty

17 godzin temu (2022-06-29 12:56:47)
czerwiec 2022
czerwiec 2022
17 godzin temu (2022-06-29 12:56:26)
maj 2022
maj 2022
18 godzin temu (2022-06-29 12:16:20)
Zarządzenie Nr 3444/22 z dnia 28 czerwca 2022r.
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3878/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przekazania w zarządzanie zasobów nieruchomości Gminy – Miasto Płock Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku z późniejszymi zmianami.
19 godzin temu (2022-06-29 10:34:05)
Zarządzenie Nr 3443/22 z dnia 28 czerwca 2022r.
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej w zakresie likwidacji pieczęci i nośników pamięci zawierających podpis elektroniczny
1 dzień temu (2022-06-28 11:54:12)
Zarządzenie Nr 3439/22 z dnia 28 czerwca 2022r.
w sprawie ustalenia Procedur windykacji należności Gminy-Miasta Płock w Urzędzie Miasta Płocka.
1 dzień temu (2022-06-28 11:48:48)
Zarządzenie Nr 3379/22 z dnia 31 maja 2022r.
w sprawie: zmiany planu finansowego Gminy – Miasto Płock dla rachunków środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.
1 dzień temu (2022-06-28 10:48:28)
Zarządzenie Nr 3438/22 z dnia 28 czerwca 2022r.
w sprawie akceptacji ceny czynszu dzierżawnego z tytułu wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Płocku przy ul. Łukasiewicza (obr.4), stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy – Miasto Płock, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 235/1, 235/2, 235/3, na których zlokalizowany jest obiekt „Stadion im. Kazimierza Górskiego” w Płocku wraz z budynkami, budowlami, urządzeniami i środkami trwałymi posadowionymi na tych nieruchomościach z przeznaczeniem na cele statutowe spółki.
1 dzień temu (2022-06-28 09:09:03)
Łukasz Pietrzak - 20-06-2022 - 41
Łukasz Pietrzak - 20-06-2022 - 41
2 dni temu (2022-06-27 14:53:41)
Zarządzenie Nr 3419/22 z dnia 23 czerwca 2022r.
w sprawie: wniesienia do Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakladowego.
2 dni temu (2022-06-27 09:48:48)
Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 1775 z dnia 23 czerwca 2022r.
Montaż śmietniczek przy ulicy gen. Stefana Grota Roweckiego na osiedlu Zielony Jar
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.