Najnowsze dokumenty

54 minuty temu (2021-06-16 15:22:08)
Zarządzenie Nr 2436/21 z dnia 16 czerwca 2021r.
w sprawie: odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka
1 godzina temu (2021-06-16 14:57:12)
Zarządzenie Nr 2437/21 z dnia 16 czerwca 2021r.
w sprawie: zmniejszenia limitu zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku.
5 godzin temu (2021-06-16 10:41:26)
Zarządzenie Nr 2426/21 z dnia 10 czerwca 2021r.
w  sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Płockiej Galerii Sztuki za rok obrotowy 2020.
5 godzin temu (2021-06-16 10:39:45)
Zarządzenie Nr 2428/21 z dnia 10 czerwca 2021r.
w  sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego za rok obrotowy 2020
5 godzin temu (2021-06-16 10:36:19)
Zarządzenie Nr 2425/21 z dnia 10 czerwca 2021r.
w  sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego za rok obrotowy 2020.
5 godzin temu (2021-06-16 10:33:26)
Zarządzenie Nr 2424/21 z dnia 10 czerwca 2021r.
w  sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów za rok obrotowy 2020
5 godzin temu (2021-06-16 10:30:01)
Zarządzenie Nr 2427/21 z dnia 10 czerwca 2021r.
w  sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses za rok obrotowy 2020.
7 godzin temu (2021-06-16 09:05:22)
Zarządzenie Nr 2433/21 z dnia 14 czerwca 2021r.
w sprawie: powołania Zespołu zadaniowego ds. realizacji inwestycji:
1 dzień temu (2021-06-15 12:19:34)
Zarządzenie Nr 2434/21 z dnia 15 czerwca 2021r.
w sprawie: ustalenia cen sprzedaży lokali komunalnych wraz z udziałem w gruncie.
1 dzień temu (2021-06-15 12:09:51)
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.