Najnowsze dokumenty

4 godziny temu (2021-05-06 16:40:29)
Zarządzenie Nr 2356/21 z dnia 06 maja 2021r.
w sprawie wniosku Pani Sylwii Królikowskiej o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 191A położonego w budynku przy ul. Pszczelej 2 w Płocku.
5 godzin temu (2021-05-06 16:05:44)
Zarządzenie Nr 2351/21 z dnia 05 maja 2021r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok.
5 godzin temu (2021-05-06 16:02:49)
Zarządzenie Nr 2343/21 z dnia 30 kwietnia 2021r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2021 rok.
5 godzin temu (2021-05-06 15:59:22)
Zarządzenie Nr 2353/21 z dnia 06 maja 2021r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych na rzecz Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku
5 godzin temu (2021-05-06 15:56:57)
Zarządzenie Nr 2350/21 z dnia 05 maja 2021r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok.
6 godzin temu (2021-05-06 15:00:02)
Sprawozdania finansowe za 2020 rok

1 dzień temu (2021-05-05 11:13:28)
Zarządzenie Nr 2331/21 z dnia 27 kwietnia 2021r.
w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku.
1 dzień temu (2021-05-05 11:11:54)
Zarządzenie Nr 2290/21 z dnia 01 kwietnia 2021r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Płock, położonych w Płocku przy ul. Lisiej (obręb 1, Podolszyce-Borowiczki ) oznaczonych jako działka nr 2713/1 i nr 2579/3 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
1 dzień temu (2021-05-05 10:59:54)
Zarządzenie Nr 2348/21 z dnia 30 kwietnia 2021r.
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego w Urzędzie Miasta Płocka w zamian za święto przypadające w sobotę w 2021 roku
1 dzień temu (2021-05-05 10:56:26)
Zarządzenie Nr 2328/21 z dnia 26 kwietnia 2021r.
w sprawie wniosku Pani Stanisławy Józefowicz o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku przy ul. Kolegialnej 33 w Płocku.
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Geodezja
  2. Architektura i Budownictwo
  3. Mieszkania Komunalne
  4. Ochrona Środowiska, Gospodarka Komunalna
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.