Najnowsze dokumenty

2 dni temu (2021-01-15 11:33:32)
Zarządzenie Nr 2093/21 z dnia 13 stycznia 2021r.
w sprawie: rozbiórki dwóch budynków użytkowych: położonego w Płocku przy Placu Nowy Rynek 1 na działce o nr ew. 263/2 obręb 8 oraz położonego w Płocku przy ul. Królewieckiej na działce o nr ew. 262/13 obręb 8
2 dni temu (2021-01-15 11:30:49)
Zarządzenie Nr 2100/21 z dnia 14 stycznia 2021r.
w sprawie: przyjęcia "Wieloletniego programu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka na lata 2021-2023"
2 dni temu (2021-01-15 09:24:57)
Artur Robert Jaroszewski, Interpelacja Nr 1245 z dnia 14 stycznia 2021r.
Miejski program Mieszkania na Start
2 dni temu (2021-01-15 09:19:55)
Zarządzenie Nr 2099/21 z dnia 14 stycznia 2021r.
w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym na terenie miasta Płocka
3 dni temu (2021-01-14 15:48:03)
Zarządzenie Nr 2096/21 z dnia 14 stycznia 2021r.
w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2021.
3 dni temu (2021-01-14 15:45:36)
Zarządzenie Nr 2097/21 z dnia 14 stycznia 2021r.
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2021
3 dni temu (2021-01-14 15:23:19)
Zarządzenie Nr 2094/21 z dnia 13 stycznia 2021r.
w sprawie zmiany Instrukcji inwentaryzacyjnej
3 dni temu (2021-01-14 13:40:49)
Zarządzenie Nr 2095/21 z dnia 14 stycznia 2021r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie – Miasto Płock nieruchomości o numerach ewidencyjnych 2670/40 i 2670/49 w Obrębie 1 „Podolszyce - Borowiczki”
3 dni temu (2021-01-14 11:59:02)
Zarządzenie Nr 2068/20 z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie wniesienia do Spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
3 dni temu (2021-01-14 11:11:11)
Ważne działania miejskie

Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Geodezja
  2. Architektura i Budownictwo
  3. Mieszkania Komunalne
  4. Ochrona Środowiska, Gospodarka Komunalna
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 7:30 - 15:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek 8:30 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 7:30 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.