Najnowsze dokumenty

51 minut temu (2023-12-07 15:53:47)
Zarządzenie Nr 4769/23 z dnia 07 grudnia 2023r.
w sprawie zmiany limitu zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku.
1 godzina temu (2023-12-07 15:41:38)
Zarządzenie Nr 4768/23 z dnia 07 grudnia 2023r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zaopiniowania planu finansowego Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses na 2023 rok.
2 godziny temu (2023-12-07 14:16:42)
Artur Robert Jaroszewski, Interpelacja Nr 2401 z dnia 05 grudnia 2023r.
Obsadzenie ekranów akustycznych zielonymi pnączami
2 godziny temu (2023-12-07 14:12:51)
Tomasz Korga, Interpelacja Nr 2400 z dnia 05 grudnia 2023r.
Postawienie ławek w pasie zieleni w rejonie Galerii Miodowa
2 godziny temu (2023-12-07 14:08:11)
Tomasz Korga, Interpelacja Nr 2399 z dnia 05 grudnia 2023r.
Naprawa przejścia dla pieszych na ul. Bielskiej naprzeciw Szkoły Podstawowej nr 1
5 godzin temu (2023-12-07 11:42:18)
Zarządzenie Nr 4762/23 z dnia 06 grudnia 2023r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok.
5 godzin temu (2023-12-07 11:40:01)
Zarządzenie Nr 4761/23 z dnia 06 grudnia 2023r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2023.
5 godzin temu (2023-12-07 11:36:06)
Zarządzenie Nr 4765/23 z dnia 06 grudnia 2023r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
5 godzin temu (2023-12-07 11:15:07)
Zarządzenie Nr 4759/23 z dnia 06 grudnia 2023r. w sprawie ustalenia zasad organizacji i użytkowania lokali w 2024 roku, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Gminy - Miasto Płock.
w sprawie ustalenia zasad organizacji i użytkowania lokali w 2024 roku, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Gminy - Miasto Płock.
7 godzin temu (2023-12-07 09:13:23)
Zarządzenie Nr 4767/23 z dnia 06 grudnia 2023r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Zespołowi Szkół Technicznych w Płocku pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn.: „Profesjonaliści w zawodzie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 15:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30