Najnowsze dokumenty

4 godziny temu (2020-10-28 08:29:55)
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2020

1 dzień temu (2020-10-27 10:51:31)
Zarządzenie Nr 1852/20 z dnia 26 października 2020r.
w sprawie: powołania zespołu opiniującego do spraw przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz dla ich opiekunów artystycznych.
1 dzień temu (2020-10-26 15:32:24)
Zarządzenie Nr 1851/20 z dnia 26 października 2020r.
w sprawie zaopiniowania tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego.
2 dni temu (2020-10-26 12:34:28)
Zarządzenie Nr 1841/20 z dnia 19 października 2020r.
w sprawie: wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 104a położonego w budynku przy ulicy Jaśminowej 3 w Płocku.
2 dni temu (2020-10-26 10:41:57)
Zarządzenie Nr 1850/20 z dnia 23 października 2020r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Płock oraz rodzinnym domom dziecka – sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zakupionego w ramach realizacji projektu pn.: „E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e Inclusion, po zakończeniu trwałości projektu.
2 dni temu (2020-10-26 09:17:09)
Zarządzenie Nr 1846/20 z dnia 22 października 2020r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1101/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 grudnia 2019 r. w/s zatwierdzenia planu remontów w zakresie rzeczowo-finansowym na 2020 rok dla Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy, zmienionego Zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 1264/2020 z dnia 30.01.2020 r., Nr 1406/2020 z dnia 15.04.2020 r., Nr 1505/2020 z dnia 01.06.2020 r., Nr 1556/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r., Nr 1571/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r., Nr 1727/2020 z dnia 02 września 2020 r., nr 1831/2020 z dnia 13 października 2020 r.
5 dni temu (2020-10-23 11:37:04)
Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w III kw. 2020 r.

5 dni temu (2020-10-23 11:34:23)
Artur Robert Jaroszewski, Interpelacja Nr 1178 z dnia 16 października 2020r.
Wycinanie drzew w Płocku
5 dni temu (2020-10-23 10:14:47)
Jerzy Kazimierz Seweryniak, Interpelacja Nr 1181 z dnia 20 października 2020r.
Zaprojektowanie i zamontownie blokad spowalniających ruch samochodowy na ul. Ziołowej
5 dni temu (2020-10-23 10:11:18)
Jerzy Kazimierz Seweryniak, Interpelacja Nr 1180 z dnia 20 października 2020r.
Położenie emulsji asfaltowej na odcinku ulicy Janówek od św. Faustyny do ul. Ciechomickiej
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Geodezja
  2. Architektura i Budownictwo
  3. Mieszkania Komunalne
  4. Ochrona Środowiska, Gospodarka Komunalna
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 7:30 - 15:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek 8:30 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 7:30 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Miodowa 8 lok. nr 6,  tel. 24 364 55 55
 • NIECZYNNY DO ODWOŁANIA - Godziny pracy: w dni powszednie od godz. 9:00 do 16:30
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.