Najnowsze dokumenty

9 godzin temu (2020-09-24 17:02:40)
Zarządzenie Nr 1769/20 z dnia 21 września 2020r.
w sprawie ustalenia opłat za udostępnienie miejsca pochówku zmarłych i wykonywanie usług komunalnych na terenie Cmentarza komunalnego w Płocku
11 godzin temu (2020-09-24 15:21:49)
PROTOKÓŁ NR XXII/2020 Z OBRAD XXII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 SIERPNIA 2020 ROKU

15 godzin temu (2020-09-24 11:11:28)
Zarządzenie Nr 1776/20 z dnia 22 września 2020r.
w sprawie: ustalenia cen sprzedaży lokali komunalnych wraz z udziałem w gruncie.
1 dzień temu (2020-09-23 10:36:38)
Artur Robert Jaroszewski, Interpelacja Nr 1145 z dnia 22 września 2020r.
Stan czystości przestrzeni publicznej na terenie Płocka
1 dzień temu (2020-09-23 10:32:44)
Tomasz Korga, Interpelacja Nr 1142 z dnia 22 września 2020r.
Termin zakończenia remontu kamienicy ul. Stary Rynek nr 22
1 dzień temu (2020-09-23 10:29:24)
Tomasz Korga, Interpelacja Nr 1141 z dnia 22 września 2020r.
Uwzględnienie w rozkładzie jazdy linii nr 18 przystanków: Szpital Woj., Szpital Miejski oraz Cmentarz Komunalny
1 dzień temu (2020-09-23 10:24:37)
Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1143 z dnia 22 września 2020r.
Zamontowanie siatki na Boisku Orlik przy ul. Zamenhofa
1 dzień temu (2020-09-23 09:30:12)
Zarządzenie Nr 1775/20 z dnia 22 września 2020r.
w sprawie:  zaopiniowania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2020 rok po dokonanych zmianach.
1 dzień temu (2020-09-23 09:25:40)
Zarządzenie Nr 1774/20 z dnia 22 września 2020r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia osobowego funduszu wynagrodzeń pracowników Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2020 rok.
1 dzień temu (2020-09-23 09:22:19)
Zarządzenie Nr 1773/20 z dnia 22 września 2020r.
w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnych dyrektorów szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Płock na rok szkolny 2020/2021
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Geodezja
  2. Architektura i Budownictwo
  3. Mieszkania Komunalne
  4. Ochrona Środowiska, Gospodarka Komunalna
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 7:30 - 15:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek 8:30 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 7:30 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Miodowa 8 lok. nr 6,  tel. 24 364 55 55
 • NIECZYNNY DO ODWOŁANIA - Godziny pracy: w dni powszednie od godz. 9:00 do 16:30
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.