Najnowsze dokumenty

27 minut temu (2020-11-27 15:33:26)
Zarządzenie Nr 1940/20 z dnia 27 listopada 2020r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym doskonalenie systemu wsparcia obejmujące prowadzenie Centrum Aktywności Seniora położonego w Płocku przy ul. Otolińskiej 6 w latach 2021–2023.
2 godziny temu (2020-11-27 13:18:23)
Zarządzenie Nr 1936/20 z dnia 25 listopada 2020r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok.
23 godziny temu (2020-11-26 16:52:59)
Zarządzenie Nr 1937/20 z dnia 25 listopada 2020r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 102/2018 Prezydenta Miasta Płock z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprwie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.:"Licealny akcelerator edukacji" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
1 dzień temu (2020-11-26 14:42:49)
UCHWAŁA Nr 438/XXV/20 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 listopada 2020r.
sprawie nadania pośmiertnie medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Mariuszowi Wojtalewiczowi
1 dzień temu (2020-11-26 14:42:09)
UCHWAŁA Nr 437/XXV/20 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 listopada 2020r.
w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej-Curie w Płocku
1 dzień temu (2020-11-26 14:41:25)
UCHWAŁA Nr 436/XXV/20 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 listopada 2020r.
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Płock
1 dzień temu (2020-11-26 14:40:39)
UCHWAŁA Nr 435/XXV/20 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 listopada 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku w Obrębie 6 "Kostrogaj Rolniczy" oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 18/19 o powierzchni 4,0552 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Płock, objętej Księgą Wieczystą KW PL1P/00137026/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Płocku
1 dzień temu (2020-11-26 14:39:52)
UCHWAŁA Nr 434/XXV/20 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 listopada 2020r.
w sprawie zmiany uchwały nr 202/XII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Płock
1 dzień temu (2020-11-26 14:39:00)
UCHWAŁA Nr 433/XXV/20 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 listopada 2020r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock
1 dzień temu (2020-11-26 14:38:08)
UCHWAŁA Nr 432/XXV/20 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 listopada 2020r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 336/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w Płocku
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Geodezja
  2. Architektura i Budownictwo
  3. Mieszkania Komunalne
  4. Ochrona Środowiska, Gospodarka Komunalna
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 7:30 - 15:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek 8:30 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 7:30 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Miodowa 8 lok. nr 6,  tel. 24 364 55 55
 • NIECZYNNY DO ODWOŁANIA - Godziny pracy: w dni powszednie od godz. 9:00 do 16:30
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.