Najnowsze dokumenty

1 dzień temu (2021-07-30 12:05:41)
Zarządzenie Nr 2568/21 z dnia 29 lipca 2021r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. przedstawicieli Miasta Płock – Wspólnika Spółki.
2 dni temu (2021-07-29 15:40:11)
Zarządzenie Nr 2569/21 z dnia 29 lipca 2021r.
w sprawie powołania Dyrektora Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów
2 dni temu (2021-07-29 15:15:34)
Zarządzenie Nr 2567/21 z dnia 29 lipca 2021r.
w sprawie: zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny Spółka Akcyjna.
4 dni temu (2021-07-27 14:32:32)
Zarządzenie Nr 2559/21 z dnia 23 lipca 2021r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2521/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych jako działka nr 2906/155 i działka nr 2906/160 położonych w Płocku przy ul. Kutrzeby (obr. 1), stanowiących własność Gminy – Miasto Płock, odpłatną służebnością gruntową.
4 dni temu (2021-07-27 14:30:54)
Zarządzenie Nr 2563/21 z dnia 26 lipca 2021r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2021.
4 dni temu (2021-07-27 14:23:01)
Zarządzenie Nr 2564/21 z dnia 27 lipca 2021r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok.
4 dni temu (2021-07-27 14:20:03)
Zarządzenie Nr 2565/21 z dnia 27 lipca 2021r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.
4 dni temu (2021-07-27 10:08:52)
Adam Paweł Modliborski, Interpelacja Nr 1436 z dnia 27 lipca 2021r.
Zamontowanie progów zwalniających przy ulicy Czwartaków
4 dni temu (2021-07-27 10:05:21)
Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 1435 z dnia 27 lipca 2021r.
Charakter drogi o nr 2454 obręb nr 1 Podolszyce – Borowiczki
4 dni temu (2021-07-27 10:00:53)
Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 1434 z dnia 27 lipca 2021r.
Budowa ulicy Boryszewskiej
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.