Najnowsze dokumenty

1 dzień temu (2021-01-22 13:33:39)
Zarządzenie Nr 2127/21 z dnia 22 stycznia 2021r.
w sprawie wniosku Pana Mariusza Dziugieł o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Kwiatowej 19 w Płocku.
1 dzień temu (2021-01-22 13:13:37)
Zarządzenie Nr 2121/21 z dnia 20 stycznia 2021r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.
1 dzień temu (2021-01-22 13:11:04)
Zarządzenie Nr 2122/21 z dnia 20 stycznia 2021r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.
1 dzień temu (2021-01-22 13:09:11)
Zarządzenie Nr 2123/21 z dnia 20 stycznia 2021r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do oddziału dwujęzycznego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku.
1 dzień temu (2021-01-22 10:52:59)
Teresa Kijek, Interpelacja Nr 1247 z dnia 21 stycznia 2021r.
nowe krawężniki zamontowane w ulicy Ciechomickiej na skrzyżowaniu z wjazdem w ulicę Ziołową.
1 dzień temu (2021-01-22 08:42:57)
XXVII Sesja Rady Miasta Płocka poprowadzona w sposób zdalny

1 dzień temu (2021-01-21 16:52:09)
Zarządzenie Nr 2124/21 z dnia 21 stycznia 2021r.
w sprawie: wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku przy ul. Otolińskiej 6, stanowiącym własność Gminy-Miasto Płock.
2 dni temu (2021-01-21 13:53:11)
Zarządzenie Nr 2125/21 z dnia 21 stycznia 2021r.
w sprawie: ustalenia wysokości czynszu lub opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w związku z ustanowieniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
3 dni temu (2021-01-20 14:52:45)
Podinspektor/Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich
Wydział Inwestycji i Remontów u Zastępcy Dyrektora Wydziału Zespoły projektowe do realizacji projektów inwestycyjnych
3 dni temu (2021-01-20 14:51:11)
Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich
Wydział Inwestycji i Remontów u Zastępcy Dyrektora Wydziału Zespoły projektowe do realizacji projektów inwestycyjnych
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Geodezja
  2. Architektura i Budownictwo
  3. Mieszkania Komunalne
  4. Ochrona Środowiska, Gospodarka Komunalna
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 7:30 - 15:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek 8:30 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 7:30 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.