Najnowsze dokumenty

6 godzin temu (2021-01-21 16:52:09)
Zarządzenie Nr 2124/21 z dnia 21 stycznia 2021r.
w sprawie: wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku przy ul. Otolińskiej 6, stanowiącym własność Gminy-Miasto Płock.
9 godzin temu (2021-01-21 13:53:11)
Zarządzenie Nr 2125/21 z dnia 21 stycznia 2021r.
w sprawie: ustalenia wysokości czynszu lub opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w związku z ustanowieniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
1 dzień temu (2021-01-20 14:52:45)
Podinspektor/Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich
Wydział Inwestycji i Remontów u Zastępcy Dyrektora Wydziału Zespoły projektowe do realizacji projektów inwestycyjnych
1 dzień temu (2021-01-20 14:51:11)
Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich
Wydział Inwestycji i Remontów u Zastępcy Dyrektora Wydziału Zespoły projektowe do realizacji projektów inwestycyjnych
1 dzień temu (2021-01-20 14:02:27)
Zarządzenie Nr 2113/21 z dnia 18 stycznia 2021r.
w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2021 rok – po stronie wydatków
1 dzień temu (2021-01-20 13:59:28)
Zarządzenie Nr 2116/21 z dnia 19 stycznia 2021r.
w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok
1 dzień temu (2021-01-20 13:56:56)
Zarządzenie Nr 2117/21 z dnia 19 stycznia 2021r.
w sprawie składania wniosków dotyczących zmian w budżecie miasta Płocka oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka, miejskie jednostki budżetowe i miejskie instytucje kultury.
1 dzień temu (2021-01-20 12:17:48)
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. nabywania nieruchomości na rzecz Gminy pod inwestycje i do zasobu
Wydział Obrotu Nieruchomościami Gminy Zespół Zbywania i Nabywania Nieruchomości
1 dzień temu (2021-01-20 12:13:24)
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy oraz opiniowania dzierżaw i użyczenia nieruchomości gminnych
Wydział Obrotu Nieruchomościami Gminy Zespół Zbywania i Nabywania Nieruchomości
2 dni temu (2021-01-19 15:12:27)
Zarządzenie Nr 2079/20 z dnia 31 grudnia 2020r.
w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 1945/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Gminy – Miasto Płock dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Geodezja
  2. Architektura i Budownictwo
  3. Mieszkania Komunalne
  4. Ochrona Środowiska, Gospodarka Komunalna
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 7:30 - 15:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek 8:30 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 7:30 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.