Najnowsze dokumenty

9 godzin temu (2021-01-19 15:12:27)
Zarządzenie Nr 2079/20 z dnia 31 grudnia 2020r.
w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 1945/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Gminy – Miasto Płock dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
12 godzin temu (2021-01-19 12:08:32)
Zarządzenie Nr 2115/21 z dnia 19 stycznia 2021r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 roku.
12 godzin temu (2021-01-19 12:00:23)
Zarządzenie Nr 2089/21 z dnia 08 stycznia 2021r.
w sprawie zwolnienia najemcy lokalu mieszkalnego nr 71 przy ul. Polnej 18 w Płocku z obowiązku wpłaty kaucji mieszkaniowej.
12 godzin temu (2021-01-19 11:59:27)
Zarządzenie Nr 2088/21 z dnia 08 stycznia 2021r.
w sprawie wniosku Państwa Doroty i Sławomira Borkowskich o wynajęcie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Jerozolimskiej 20 w Płocku.
12 godzin temu (2021-01-19 11:57:30)
Zarządzenie Nr 2011/20 z dnia 15 grudnia 2020r.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2021 (konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 1925/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 listopada 2020r.)
12 godzin temu (2021-01-19 11:52:02)
Zarządzenie Nr 2010/20 z dnia 15 grudnia 2020r.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2021 (konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 1924/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 listopada 2020r.)
13 godzin temu (2021-01-19 10:57:41)
Zarządzenie Nr 2112/21 z dnia 18 stycznia 2021r.
w sprawie: upoważnienia kierowników miejskich jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków bieżących jednostki na 2021 rok.
13 godzin temu (2021-01-19 10:54:42)
Zarządzenie Nr 2111/21 z dnia 18 stycznia 2021r.
w sprawie upoważnienia kierowników miejskich jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w uchwale nr 442/XXVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2021 – 2049 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
14 godzin temu (2021-01-19 10:33:12)
Zarządzenie Nr 2110/21 z dnia 18 stycznia 2021r.
w sprawie: przyjęcia planów finansowych na 2021 rok dostosowanych do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.
14 godzin temu (2021-01-19 10:11:19)
Zarządzenie Nr 2106/21 z dnia 15 stycznia 2021r.
w sprawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Płocka na 2021 rok
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Geodezja
  2. Architektura i Budownictwo
  3. Mieszkania Komunalne
  4. Ochrona Środowiska, Gospodarka Komunalna
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 7:30 - 15:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek 8:30 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 7:30 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.