Najnowsze dokumenty

4 godziny temu (2021-06-16 10:41:26)
Zarządzenie Nr 2426/21 z dnia 10 czerwca 2021r.
w  sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Płockiej Galerii Sztuki za rok obrotowy 2020.
4 godziny temu (2021-06-16 10:39:45)
Zarządzenie Nr 2428/21 z dnia 10 czerwca 2021r.
w  sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego za rok obrotowy 2020
4 godziny temu (2021-06-16 10:36:19)
Zarządzenie Nr 2425/21 z dnia 10 czerwca 2021r.
w  sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego za rok obrotowy 2020.
4 godziny temu (2021-06-16 10:33:26)
Zarządzenie Nr 2424/21 z dnia 10 czerwca 2021r.
w  sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów za rok obrotowy 2020
4 godziny temu (2021-06-16 10:30:01)
Zarządzenie Nr 2427/21 z dnia 10 czerwca 2021r.
w  sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses za rok obrotowy 2020.
5 godzin temu (2021-06-16 09:05:22)
Zarządzenie Nr 2433/21 z dnia 14 czerwca 2021r.
w sprawie: powołania Zespołu zadaniowego ds. realizacji inwestycji:
1 dzień temu (2021-06-15 12:19:34)
Zarządzenie Nr 2434/21 z dnia 15 czerwca 2021r.
w sprawie: ustalenia cen sprzedaży lokali komunalnych wraz z udziałem w gruncie.
1 dzień temu (2021-06-15 12:09:51)
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

2 dni temu (2021-06-14 14:54:46)
Zarządzenie Nr 2432/21 z dnia 14 czerwca 2021r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2022 rok stanowiącego załącznik do projektu uchwały Rady Miasta Płocka.
2 dni temu (2021-06-14 14:47:03)
Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1414 z dnia 11 czerwca 2021r.
Wyrównanie terenu na placu zabaw przy ul. NSZ
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.