Najnowsze dokumenty

2 godziny temu (2020-10-21 15:14:44)
Zarządzenie Nr 1813/20 z dnia 30 września 2020r.
w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności
2 godziny temu (2020-10-21 15:11:22)
Zarządzenie Nr 1843/20 z dnia 20 października 2020r.
w sprawie: wyznaczenia apteki ogólnodostępnej prowadzonej na terenie Płocka, która będzie pełniła dyżur w dniach od 22 października 2020r. do 26 października 2020r. oraz wyznaczenia apteki ogólnodostępnej prowadzonej na terenie Płocka, która będzie pełniła dyżur w dniach od 12 listopada 2020r. do 16 listopada 2020r.
8 godzin temu (2020-10-21 09:48:11)
Obsługa prac geodezyjnych. WGD – 07.
Obsługa prac geodezyjnych. WGD – 07.
1 dzień temu (2020-10-20 13:59:49)
KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH ZA III KWARTAŁ 2020

1 dzień temu (2020-10-20 12:58:21)
Zarządzenie Nr 1840/20 z dnia 19 października 2020r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.
1 dzień temu (2020-10-20 11:39:43)
Zarządzenie Nr 1835/20 z dnia 16 października 2020r.
w sprawie: wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ulicy Jaśminowej 3 w Płocku.
1 dzień temu (2020-10-20 10:53:23)
Zarządzenie Nr 1839/20 z dnia 19 października 2020r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok.
1 dzień temu (2020-10-20 09:17:59)
Zarządzenie Nr 1842/20 z dnia 19 października 2020r.
w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto" w Płocku oraz do Prognozy oddziaływania na środowisko
2 dni temu (2020-10-19 15:05:30)
Zarządzenie Nr 1837/20 z dnia 19 października 2020r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
5 dni temu (2020-10-16 14:40:06)
Zarządzenie Nr 1834/20 z dnia 16 października 2020r.
w sprawie wniosku Państwa Edyty i Mariusza Kuchcińskich o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 38 położonego w budynku przy ul. Jaśminowej 1 w Płocku.
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Geodezja
  2. Architektura i Budownictwo
  3. Mieszkania Komunalne
  4. Ochrona Środowiska, Gospodarka Komunalna
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 7:30 - 15:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek 8:30 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 7:30 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Miodowa 8 lok. nr 6,  tel. 24 364 55 55
 • NIECZYNNY DO ODWOŁANIA - Godziny pracy: w dni powszednie od godz. 9:00 do 16:30
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.