Najnowsze dokumenty

Zarządzenie Nr 1672/20 z dnia 07 sierpnia 2020r.
w sprawie: pozbawienia stypendium sportowego przyznanego na podstawie Zarządzenia nr 1111/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych na 2020 r.   11 minut temu (2020-09-22 09:19:30)
Zarządzenie Nr 1676/20 z dnia 07 sierpnia 2020r.
w sprawie: pozbawienia stypendium sportowego przyznanego na podstawie Zarządzenia nr 1111/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych na 2020 r. 13 minut temu (2020-09-22 09:17:34)
Zarządzenie Nr 1673/20 z dnia 07 sierpnia 2020r.
w sprawie: pozbawienia stypendium sportowego przyznanego na podstawie Zarządzenia nr 1111/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych na 2020 r. 17 minut temu (2020-09-22 09:13:11)
Zarządzenie Nr 1675/20 z dnia 07 sierpnia 2020r.
w sprawie: pozbawienia stypendium sportowego przyznanego na podstawie Zarządzenia nr 1111/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych na 2020 r. 21 minut temu (2020-09-22 09:08:48)
Zarządzenie Nr 1674/20 z dnia 07 sierpnia 2020r.
w sprawie: pozbawienia stypendium sportowego przyznanego na podstawie Zarządzenia nr 1111/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych na 2020 r. 28 minut temu (2020-09-22 09:02:18)
Zarządzenie Nr 1758/20 z dnia 16 września 2020r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok. 36 minut temu (2020-09-22 08:53:50)
Zarządzenie Nr 1757/20 z dnia 16 września 2020r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2020. 39 minut temu (2020-09-22 08:51:17)
Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. REG - 33.
Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. REG - 33. 1 dzień temu (2020-09-21 07:20:46)
Zarządzenie Nr 1768/20 z dnia 18 września 2020r.
w sprawie:  zaopiniowania planu finansowego Płockiej Galerii Sztuki na 2020 rok po dokonanych zmianach 3 dni temu (2020-09-18 12:50:06)
Zarządzenie Nr 1767/20 z dnia 17 września 2020r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock, oznaczonej jako działka nr 448/4 położonej w Płocku (obręb 12) odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony. 3 dni temu (2020-09-18 10:39:59)
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Informowania i Interwencji Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Geodezja
  2. Architektura i Budownictwo
  3. Mieszkania Komunalne
  4. Ochrona Środowiska, Gospodarka Komunalna
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 7:30 - 15:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek 8:30 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 7:30 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Miodowa 8 lok. nr 6,  tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: w dni powszednie od godz. 9:00 do 16:30
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 7:30 - 18:00, czwartek, piątek: 8:30 - 18:00.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.