Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. uprawnień kierowców
Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich Referat Komunikacji

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
       
Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
       
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. uprawnień kierowców
Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich Referat Komunikacji
Ogłoszenie Nr 39/2021

       
Prezydent Miasta Płocka informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana do zatrudnienia Pani Bogumiła Grabowska zamieszkała w miejscowości Płock.

Uzasadnienie:
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono test kwalifikacyjny i rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów: kwalifikacje; znajomość aktów prawnych podanych w ogłoszeniu o naborze; przydatność do pracy na stanowisku Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. uprawnień kierowców; sposób prezentacji.
Pani Bogumiła Grabowska spełniła w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom na w/w stanowisko.
      


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (poniedziałek, 13 grudnia 2021, godzina 14:34)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 395
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji