Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji ludności

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock


Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
    
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji ludności
Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich
Referat Spraw Obywatelskich
Zespół Ewidencji Ludności

    
Ogłoszenie Nr 14/2021


Prezydent Miasta Płocka informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany do zatrudnienia Pan Dawid Krzemiński zamieszkały w miejscowości Płock.

Uzasadnienie:

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono test kwalifikacyjny i rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów: kwalifikacje; znajomość aktów prawnych podanych w ogłoszeniu o naborze; przydatność do pracy na stanowisku Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji ludności.

Pan Dawid Krzemiński spełnił w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom na w/w stanowisko.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (czwartek, 22 lipca 2021, godzina 16:30)
  • Osoba publikująca: Marta Komorkowska
  • Nadzór nad treścią: Marta Komorkowska
  • Ilość wyświetleń: 444
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 22 lipca 2021, godzina 16:30
  • Historia aktualizacji

  • 22 lipca 2021, godzina 16:30 Aktualizacja dokumentu