Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej
Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej
Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Ogłoszenie Nr 43/2021

       
Prezydent Miasta Płocka informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana do zatrudnienia Pani Paulina Szymborska zamieszkała w miejscowości Płock.
       
Uzasadnienie:
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów: kwalifikacje; znajomość aktów prawnych podanych w ogłoszeniu o naborze; przydatność do pracy na stanowisku Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds.
administracji architektoniczno-budowlanej; sposób prezentacji.
Pani Paulina Szymborska spełniła w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom na w/w stanowisko.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 6 miesięcy temu (poniedziałek, 13 grudnia 2021, godzina 14:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 225
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji