Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. urządzeń komputerowych
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. urządzeń komputerowych

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:

Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. urządzeń komputerowych
Wydział Organizacyjny
Referat Teleinformatyki
Zespół Urządzeń Komputerowych


Ogłoszenie Nr 10/2019


Prezydent Miasta Płocka informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany do zatrudnienia Pan Maciej Chaleński zamieszkały w Płocku.

Uzasadnienie:
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów: kwalifikacje; znajomość aktów prawnych podanych w ogłoszeniu o naborze; przydatność do pracy na stanowisku  Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. urządzeń komputerowych, sposób prezentacji.
Pan Maciej Chaleński spełnił w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom na w/w stanowisko.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (piątek, 21 czerwca 2019, godzina 15:28)
  • Osoba publikująca: Ewa Selig
  • Nadzór nad treścią: Ewa Selig
  • Ilość wyświetleń: 2 695 233
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji