Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. kontaktów z mieszkańcami

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:


Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. kontaktów z mieszkańcami
Wydział Organizacyjny
Referat Spraw Interesantów
Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców
Ogłoszenie Nr 26/2019


Prezydent Miasta Płocka informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana do zatrudnienia Pani Klaudia Rutkowska  zamieszkała w Płocku.

Uzasadnienie:
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono test kwalifikacyjny i rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów: kwalifikacje; znajomość aktów prawnych podanych w ogłoszeniu o naborze; przydatność do pracy na stanowisku  Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. kontaktów z mieszkańcami, sposób prezentacji.
Pani Klaudia Rutkowska spełniła w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom na w/w stanowisko.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (piątek, 24 stycznia 2020, godzina 11:05)
  • Osoba publikująca: Ewa Selig
  • Nadzór nad treścią: Ewa Selig
  • Ilość wyświetleń: 2 695 256
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji