Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. kanalizacji deszczowej
Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. kanalizacji deszczowej

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
   
   
Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. kanalizacji deszczowej
Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
Referat Polityki Przestrzennej Miasta
Zespół Planowania Przestrzennego
   
Ogłoszenie Nr 18/2020


   
Prezydent Miasta Płocka informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana do zatrudnienia Pani Emilia Mróz zamieszkała w Nowych Proboszczewicach.

Uzasadnienie:
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów: kwalifikacje; znajomość aktów prawnych podanych w ogłoszeniu o naborze; przydatność do pracy na stanowisku Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. kanalizacji deszczowej; sposób prezentacji.
Pani Emilia Mróz spełniła w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom na w/w stanowisko.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (poniedziałek, 20 lipca 2020, godzina 12:15)
  • Osoba publikująca: Ewa Selig
  • Nadzór nad treścią: Ewa Selig
  • Ilość wyświetleń: 860
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji