Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach publicznych

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:


Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach publicznych
Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego
Zespół Inżynierii Ruchu Drogowego
Ogłoszenie Nr 04/2020


Prezydent Miasta Płocka informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany do zatrudnienia Pan Piotr Wysocki zamieszkały w Płocku.

Uzasadnienie:
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów: kwalifikacje; znajomość aktów prawnych podanych w ogłoszeniu o naborze; przydatność do pracy na stanowisku  Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach publicznych , sposób prezentacji.
Pan Piotr Wysocki spełnił w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom na w/w stanowisko.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (piątek, 28 lutego 2020, godzina 14:40)
  • Osoba publikująca: Ewa Selig
  • Nadzór nad treścią: Ewa Selig
  • Ilość wyświetleń: 2 695 151
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji