Podinspektor – stanowisko ds. wolontariatu
Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wolontariatu

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
       
Podinspektor – stanowisko ds. wolontariatu
Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych
Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wolontariatu
Ogłoszenie Nr 24/2021

       
Prezydent Miasta Płocka informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana do zatrudnienia Pani Joanna Wiśniewska zamieszkała w miejscowości Płock.

Uzasadnienie:
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono test kwalifikacyjny i rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów: kwalifikacje; znajomość aktów prawnych podanych w ogłoszeniu o naborze; przydatność do pracy na stanowisku Podinspektor – stanowisko ds. wolontariatu, sposób prezentacji.
Pani Joanna Wiśniewska spełniła w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom na w/w stanowisko.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 miesięcy temu (piątek, 15 października 2021, godzina 15:20)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 316
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji