Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zieleni miejskiej

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:


Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zieleni miejskiej
Wydział Kształtowania Środowiska
Referat Ochrony Środowiska
Zespół Zieleni Miejskiej, Ochrony Przyrody, Leśnictwa i Łowiectwa
Ogłoszenie Nr 22/2019


Prezydent Miasta Płocka informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana do zatrudnienia Pani Aleksandra Mieszkowska  zamieszkała w Płocku.

Uzasadnienie:
Z kandydatami spełniającym wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów: kwalifikacje; znajomość aktów prawnych podanych w ogłoszeniu o naborze; przydatność do pracy na stanowisku  Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zieleni miejskiej, sposób prezentacji.

Pani Aleksandra Mieszkowska spełniła w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom na w/w stanowisko.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (poniedziałek, 28 października 2019, godzina 11:38)
  • Osoba publikująca: Ewa Selig
  • Nadzór nad treścią: Ewa Selig
  • Ilość wyświetleń: 2 695 245
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji