Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. uprawnień kierowców
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. uprawnień kierowców

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
    
Podinspektor –  wieloosobowe stanowisko ds. uprawnień kierowców
Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich
Referat Komunikacji
Zespół Uprawnień Kierowców
    
Ogłoszenie Nr 16/2022


Prezydent Miasta Płocka informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana do zatrudnienia Pani Maja Krawczyńska zamieszkała w miejscowości Płock.

Uzasadnienie:
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono test kwalifikacyjny i rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów: kwalifikacje; znajomość aktów prawnych podanych w ogłoszeniu o naborze; przydatność do pracy na stanowisku Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. uprawnień kierowców; sposób prezentacji.

Pani Maja Krawczyńska spełniła w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom na w/w stanowisko.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 miesiące temu (wtorek, 26 kwietnia 2022, godzina 15:24)
  • Osoba publikująca: Marta Komorkowska
  • Nadzór nad treścią: Marta Komorkowska
  • Ilość wyświetleń: 217
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji