Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. organizacji pracy poborców
Wydział Podatków i Księgowości u Zastępcy Dyrektora Wydziału ds. Podatków i Opłat Referat Egzekucji Administracyjnej

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:

Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. organizacji pracy poborców
Wydział Podatków i Księgowości
u Zastępcy Dyrektora Wydziału ds. Podatków i Opłat
Referat Egzekucji Administracyjnej
Ogłoszenie Nr 38/2020

       
Prezydent Miasta Płocka informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana do zatrudnienia Pani Joanna Miklewska zamieszkała w Płocku.

Uzasadnienie:
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono test kwalifikacyjny i rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów: kwalifikacje; znajomość aktów prawnych podanych w ogłoszeniu o naborze; przydatność do pracy na stanowisku Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. organizacji pracy poborców; sposób prezentacji.
Pani Joanna Miklewska spełniła w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom na  w/w stanowisko.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (środa, 27 stycznia 2021, godzina 13:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 447
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji