Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. partnerstwa publiczno - prywatnego

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:

WOLNE 2 STANOWISKA URZĘDNICZE:

Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. partnerstwa publiczno - prywatnego
Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
Referat Polityki Gospodarczej Miasta i Partnerstwa Publiczno - Prywatnego
Zespół Przygotowania i Zarządzania Projektami Partnerstwa Publiczno – Prywatnego
Ogłoszenie Nr 21/2019


Prezydent Miasta Płocka informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w dwa stanowiska zostały wybrane do zatrudnienia:
1. Pani Karolina Śliwoska, zamieszkała w Płocku
2. Pani Eliza Waćkowska, zamieszkała w Płocku

Uzasadnienie:
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawionymi w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono test kwalifikacyjny i rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów: kwalifikacje; znajomość aktów prawnych podanych w ogłoszeniu o naborze; przydatność do pracy na stanowisku  Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. partnerstwa publiczno - prywatnego, sposób prezentacji.

Pani Karolina Śliwoska i Pani Eliza Waćkowska spełniły w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom na w/w dwa wolne stanowiska.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (wtorek, 22 października 2019, godzina 12:37)
  • Osoba publikująca: Ewa Selig
  • Nadzór nad treścią: Ewa Selig
  • Ilość wyświetleń: 2 695 363
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji