Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. wynajmowania lokali mieszkalnych
Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy Referat Rozdysponowania Nieruchomościami

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
       
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. wynajmowania lokali mieszkalnych
Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy
Referat Rozdysponowania Nieruchomościami
Ogłoszenie Nr 6/2022

       
Prezydent Miasta Płocka informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana do zatrudnienia Pani Małgorzata Sikora zamieszkała w miejscowości Płock.
       
Uzasadnienie:
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono test kwalifikacyjny i  rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów: kwalifikacje; znajomość aktów prawnych podanych w ogłoszeniu o naborze; przydatność do pracy na stanowisku Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. wynajmowania lokali mieszkalnych; sposób prezentacji.
Pani Małgorzata Sikora spełniła w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom na w/w stanowisko.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 5 miesięcy temu (wtorek, 22 lutego 2022, godzina 11:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 257
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji