BUS dla osób niepełnosprawnych
BUS dla osób niepełnosprawnych

 


BUS  DLA  OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZAMÓWIENIE  USŁUGI   W  BIURZE RZECZNIKA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
 LUB  POD  NR TEL  24 367-16-01

1. Uprawnionymi do przewozu są osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym, zameldowane na stałe lub tymczasowo na terenie miasta Płocka.
2. Pierwszeństwo korzystania z przewozu mają osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich.

3. Przewóz wykonywany jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 18:00, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach poza ww. godzinami.
4. Zgłoszenia przewozu na terenie miasta można dokonać pisemnie, osobiście w Urzędzie Miasta Płocka – Referat Rzecznika Osób z Niepełnosprawnościami, telefonicznie pod nr: 24 367-16-01 w godzinach pracy Urzędu lub na adres e-mail: brn@plock.eu
5. Zgłoszenia przewozu poza granicami miasta Płocka dokonuje się na pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem składany do Urzędu Miasta Płocka – Referat Rzecznika Osób z Niepełnosprawnościami (ul. Synagogalna) w godzinach pracy Urzędu.
W  zgłoszeniu przewozu należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numery telefonów; uprawnienie osoby niepełnosprawnej do korzystania z przewozu; miejsce i termin podstawienia pojazdu; miejsce docelowe lub trasę przejazdu; przybliżony czas realizacji przewozu; w przypadku planowanego postoju – przewidywany czas wykorzystania pojazdu.
6. Zgłoszenie przewozu powinno nastąpić:
- co najmniej 2 dni robocze przed planowanym przewozem na terenie miasta Płocka;
- co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym wyjazdem na terenie kraju.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przewozie.

 

Wysokość opłat za przewóz osób niepełnosprawnych

Lp

Rodzaj opłaty

Wysokość

1

Opłata za przejazd osoby niepełnosprawnej w granicach administracyjnych miasta Płocka – liczona w jedną stronę.

8,00 zł

(w tym VAT)

2

Opłata za przejazd osoby niepełnosprawnej poza granicami administracyjnymi miasta Płocka – liczona z miejsca wyjazdu do miejsca powrotu.

0,95 zł/km

(w tym VAT)

3

Opłata za każdą kolejną rozpoczętą godzinę postoju.

12,00 zł

(w tym VAT)

4

Przejazd opiekuna osoby niepełnosprawnej.

1,00 zł

(w tym VAT)

5

Przejazd opiekuna i osoby niepełnosprawnej do lokalu wyborczego w dniach wyborów lub referendów.

1,00 zł

(w tym VAT)

6

Przejazd opiekuna i osoby niepełnosprawnej w związku ze spotkaniem integracyjnym dla osób niepełnosprawnych organizowanym przez Urząd Miasta Płocka lub podległe mu gminne jednostki organizacyjne.

1,00 zł

(w tym VAT)

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 9 lat temu (czwartek, 22 sierpnia 2013, godzina 13:52)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 696 328
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 29 czerwca 2022, godzina 15:04
 • Historia aktualizacji

 • 29 czerwca 2022, godzina 15:04 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 15:03 Aktualizacja dokumentu
  04 października 2021, godzina 14:49 Aktualizacja dokumentu
  04 października 2021, godzina 09:15 Aktualizacja dokumentu
  04 października 2021, godzina 08:41 Aktualizacja dokumentu
  25 października 2016, godzina 09:03 ktualizacja danych
  22 sierpnia 2013, godzina 13:53 Aktualizacja danych
  22 sierpnia 2013, godzina 13:52 Aktualizacja danych