Kierownik Referatu Kultury
Kierownik Referatu Kultury

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:

Kierownik Referatu Kultury
Referat Kultury
Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych

Ogłoszenie Nr  21/2020Prezydent Miasta Płocka informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana do zatrudnienia Pani Inga Kujawa-Zawadzka zamieszkała w Płocku.

Uzasadnienie:
Z kandydatem spełniającym wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat oceniany był według następujących kryteriów: kwalifikacje; doświadczenie zawodowe, znajomość aktów prawnych podanych w ogłoszeniu o naborze; przydatność do pracy na stanowisku  Kierownika Referatu Kultury, sposób prezentacji, koncepcja funkcjonowania Referatu.
Pani Inga Kujawa-Zawadzka zaprezentowała się bardzo dobrze i przedstawiła koncepcję funkcjonowania Referatu Kultury w pełni odpowiadającą oczekiwaniom Pracodawcy.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (piątek, 11 września 2020, godzina 14:40)
  • Osoba publikująca: Ewa Selig
  • Nadzór nad treścią: Ewa Selig
  • Ilość wyświetleń: 1 015
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji