Ogłoszenie nr 540187461-N-2020 z dnia 29-09-2020 r.
Płock:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 588414-N-2020
Data: 23/09/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta Płocka, Krajowy numer identyfikacyjny 00059286800000, ul. ul. Stary Rynek  1, 09-400  Płock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 24 3671598, e-mail zamowienia@plock.eu, faks 24 3671598.
Adres strony internetowej (url): www.plock.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert 01.10.2020 godz.12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert 02.10.2020 godz.12:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia obejmuje druk i dostawę kalendarzy ściennych i listkowych na 2021 r. zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia w ilości: 1) kalendarze 13-planszowe - 1 500 sztuk,; 2) kalendarze trójdzielne - 1 600 sztuk; 3) kalendarze plakatowe (jednoplanszowe) - 700 sztuk; 4) kalendarze listkowe – 2 000 sztuk.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia obejmuje druk i dostawę kalendarzy ściennych i listkowych na 2021 r. zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia w ilości: 1) kalendarze 13-planszowe - 1 500 sztuk,; 2) kalendarze trójdzielne - 1 700 sztuk; 3) kalendarze plakatowe (jednoplanszowe) - 800 sztuk; 4) kalendarze listkowe – 500 sztuk.