Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach publicznych

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:


Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach publicznych
Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego
Zespół Inżynierii Ruchu Drogowego
Ogłoszenie Nr 04/2020

 

Prezydent Miasta Płocka informuje, że w związku z rezygnacją wybranego kandydata do zatrudnienia w drodze naboru w dniu 28 lutego 2020 roku oraz działając na podstawie art. 15 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) i pkt. V ust.   8 Procedury Zintegrowanego Systemu Zarządzania Nr P-4/Pr-2 pn. „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze/awans/przeniesienie pracownika w Urzędzie Miasta Płocka”, do zatrudnienia na w/w stanowisko został wybrany Pan Marcin Grodzicki zamieszkały w Płocku.

Uzasadnienie:
Pan Marcin Grodzicki jest kolejną osobą spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole naboru na w/w stanowisko. Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja ds. Naboru uszeregowała Pana Marcina Grodzickiego na drugiej pozycji. Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów: kwalifikacje; znajomość aktów prawnych podanych w ogłoszeniu o naborze; przydatność do pracy na stanowisku  Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach publicznych, sposób prezentacji.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (wtorek, 10 marca 2020, godzina 14:04)
  • Osoba publikująca: Ewa Selig
  • Nadzór nad treścią: Ewa Selig
  • Ilość wyświetleń: 2 695 344
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji