Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. planowania zieleni miejskiej

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
    
    
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. planowania zieleni miejskiej
Wydział Kształtowania Środowiska
Referat Ochrony Przyrody
    
Ogłoszenie Nr 52/2021


Prezydent Miasta Płocka informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana do zatrudnienia Pani Daria Goszczyńska zamieszkała w miejscowości Płock.
    
Uzasadnienie:
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów: kwalifikacje; znajomość aktów prawnych podanych w ogłoszeniu o naborze; przydatność do pracy na stanowisku Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. planowania zieleni miejskiej; sposób prezentacji.

Pani Daria Goszczyńska spełniła w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom na w/w stanowisko.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (poniedziałek, 24 stycznia 2022, godzina 13:03)
  • Osoba publikująca: Marta Komorkowska
  • Nadzór nad treścią: Marta Komorkowska
  • Ilość wyświetleń: 277
  • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 24 stycznia 2022, godzina 13:03
  • Historia aktualizacji

  • 24 stycznia 2022, godzina 13:03 Aktualizacja dokumentu