• INFORMACJA
  z dnia 27 kwietnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  26 kwietnia 2021 roku, Firma Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 działająca przez Pełnomocnika Pana Piotra Jóźwiak dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul., Gałczyńskiego, Miodowej, Nałkowskiej, Słowackiego, Wyspiańskiego, Zalewskiego, Mohoffera, Asnyka, Tuwima, Norwida, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 203/8, 191/1, 148/6, 150/1, 158, 204,120/6, 41/4, 120/7, 970, 129, 280/8, 120/9, 41/3, 41/5, 10, 9, 37, 205/1, 205/2, 98/1, 111, 205/3, 148/2, 152, 41/1, 109, 98/9, 98/10, 98/27, obręb geodezyjny 0004 - Łukasiewicza.

  Płock, dnia 27 kwietnia 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-04-27
 • INFORMACJA
  z dnia 27 kwietnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 26 kwietnia 2021 roku Inwestorzy – Pan Łukasz Maćkowiak i Pani Ilona Katarzyna Maćkowiak, dokonali zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze szczelnym zbiornikiem na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Platynowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2015/10, 2015/23, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 27 kwietnia 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-04-27
 • INFORMACJA
  z dnia 27 kwietnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  26 kwietnia 2021 roku, Energa Operator S.A.. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 działająca przez Pełnomocnika Pana Romana Durmę dokonała zgłoszenia budowy sieci energetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo pomiarowymi dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i przebudowa stacji trafo przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. św. Floriana, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 3732, 3707/58, 3707/57, 3707/15, 3707/14, obręb geodezyjny 0001- Podolszyce - Borowiczki.

  Płock, dnia 27 kwietnia 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-04-27
 • INFORMACJA

  z dnia 19 kwietnia 2021 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia
  7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 20
  20 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 26 lutego 2021 roku Inwestor ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonał zgłoszenia rozbiórki sieci kablowo-napowietrznej nN 0,4 kV oraz budowy kablowej sieci nN 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Dojazd, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów: 653/3; 654; 655; 656/1; 657/1; 657/2; 658; 659; 846; 849; 850; 851; 852; 853; 854; 855; 856/1; 856/2; 864; 865 obręb geodezyjny 8 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-04-19
 • INFORMACJA
  z dnia 16 kwietnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 26 marca 2021 roku przez Inwestora – Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o., z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, reprezentowana przez Pana Konrada Pawlaka, dotyczącego budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Wójtowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1998/1, 1427/8, 1686/1, 1677/3, 1687/2, 1686/2, 1686/3, 1686/4, 1686/5, 1686/6, 1688/8, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  Płock, dnia 16 kwietnia 2021 roku

  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-04-16
 • INFORMACJA
  z dnia 14 kwietnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  12 kwietnia 2021 roku, Rzymskokatolicka Parafia pw. Ducha Świętego z siedzibą w Płocku przy ul. Asnyka 2 dokonała zgłoszenia budowy instalacji gazowej niskiego na zewnątrz i wewnątrz budynku Kościoła Parafialnego przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul., Asnyka, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 5/2, 4/13, obręb geodezyjny 4 -Łukasiewicza

  Płock, dnia 14 kwietnia 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-04-14
 • INFORMACJA
  z dnia 14 kwietnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. b) i c) oraz art. 29 ust. 1 pkt 23 lit. b) i c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
  z 20
  20 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, przewidziane do realizacji w Płocku przy ul. Ostatniej, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów: 209 i 223/7, obręb 0008 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-04-14
 • INFORMACJA
  z dnia 2 kwietnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  1 kwietnia 2021 roku, Pani Elżbieta Tylica dokonała zgłoszenia budowy instalacji gazu niskiego z instalacją zbiornikową zasilana pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V= 2700 l ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w w Płocku przy ul. Ośnickiej 17/1, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1066, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock, obręb geodezyjny 0010 – Podolszyce.

  Płock, dnia 2 kwietnia 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-04-02
 • INFORMACJA
  z dnia 2 kwietnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  1 kwietnia 2021 roku, Pani Elżbieta Tylica dokonała zgłoszenia budowy instalacji gazu niskiego z instalacją zbiornikową zasilana pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V= 2700 l ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w w Płocku przy ul. Ośnickiej 17/1, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1066, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock, obręb geodezyjny 0010 – Podolszyce.

  Płock, dnia 2 kwietnia 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-04-02
 • INFORMACJA
  z dnia 2 kwietnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  1 kwietnia 2021 roku, Pani Elżbieta Tylica dokonała zgłoszenia budowy instalacji gazu niskiego z instalacją zbiornikową zasilana pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V= 2700 l ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w w Płocku przy ul. Ośnickiej 17/1, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1066, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock, obręb geodezyjny 0010 – Podolszyce.

  Płock, dnia 2 kwietnia 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-04-02