• INFORMACJA
  z dnia 2 kwietnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 1 kwietnia 2021 roku, Pani Elżbieta Tylica dokonała zgłoszenia budowy instalacji gazu niskiego z instalacją zbiornikową zasilana pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V= 2700 l ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w w Płocku przy ul. Ośnickiej 17/1, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1066, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock, obręb geodezyjny 0010 – Podolszyce.

  Płock, dnia 2 kwietnia 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-04-02
 • INFORMACJA
  z dnia 2 kwietnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 1 kwietnia 2021 roku, Pani Elżbieta Tylica dokonała zgłoszenia budowy instalacji gazu niskiego z instalacją zbiornikową zasilana pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V= 2700 l ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w w Płocku przy ul. Ośnickiej 17/1, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1066, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock, obręb geodezyjny 0010 – Podolszyce.

  Płock, dnia 2 kwietnia 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-04-02
 • INFORMACJA
  z dnia 2 kwietnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 1 kwietnia 2021 roku, Pani Elżbieta Tylica dokonała zgłoszenia budowy instalacji gazu niskiego z instalacją zbiornikową zasilana pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V= 2700 l ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w w Płocku przy ul. Ośnickiej 17/1, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1066, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock, obręb geodezyjny 0010 – Podolszyce.

  Płock, dnia 2 kwietnia 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-04-02
 • INFORMACJA
  z dnia 2 kwietnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 1 kwietnia 2021 roku, Pani Elżbieta Tylica dokonała zgłoszenia budowy instalacji gazu niskiego z instalacją zbiornikową zasilana pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V= 2700 l ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w w Płocku przy ul. Ośnickiej 17/1, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1066, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock, obręb geodezyjny 0010 – Podolszyce.

  Płock, dnia 2 kwietnia 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-04-02
 • INFORMACJA
  z dnia 2 kwietnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 1 kwietnia 2021 roku, Pani Elżbieta Tylica dokonała zgłoszenia budowy instalacji gazu niskiego z instalacją zbiornikową zasilana pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V= 2700 l ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w w Płocku przy ul. Ośnickiej 17/1, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1066, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock, obręb geodezyjny 0010 – Podolszyce.

  Płock, dnia 2 kwietnia 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-04-02
 • INFORMACJA
  z dnia 31 marca 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 22 marca 2021 roku przez Inwestora – Pana Zbigniewa Szmulewicz, dotyczącego zgłoszenia wykonania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Skrajnej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 860/1, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  Płock, dnia 31 marca 2021 roku

  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-03-31
 • INFORMACJA
  z dnia 31 marca 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 22 marca 2021 roku przez Inwestora – PanHannę Kacprzyk, dotyczącego zainstalowaniu zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy Skierkowskiego, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1516/4, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  Płock, dnia 31 marca 2021 roku

  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-03-31
 • INFORMACJA
  z dnia 29 marca 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 26 marca 2021 roku Inwestor – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, reprezentowana przez Pana Konrada Pawlaka, dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Wójtowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1998/1, 1427/8, 1686/1, 1677/3, 1687/2, 1686/2, 1686/3, 1686/4, 1686/5, 1686/6, 1688/8, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 29 marca 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-03-29
 • INFORMACJA
  z dnia 29 marca 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  26 marca 2021 roku, Pan Zbigniew Czerniak dokonał zgłoszenia budowy instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w w Płocku przy ul. Miętowej 13, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 169, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock, obręb geodezyjny 0016 - Ciechomice)

  Płock, dnia 29 marca 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-03-29
 • INFORMACJA
  z dnia 23 marca 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 22 marca 2021 roku Inwestor – Zbigniew Szmulewicz, dokonał zgłoszenia wykonania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Skrajnej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 860/1, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 23 marca 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-03-23