• OBWIESZCZENIE

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

  WA.ZUZ.7.4210.293.2021.KZ


  Załączniki:
 • Scan obwieszczenia 293 23 grudnia 2021, godzina 13:12

 • Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-12-23
 • INFORMACJA
  z dnia 21 grudnia 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 20 grudnia 2021 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 29 listopada 2021 roku przez Panią Renatę Cichecką, w sprawie zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700l, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Stawowej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 918, położonej w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 21 grudnia 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-12-21
 • INFORMACJA
  z dnia 17 grudnia 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 14 grudnia 2021 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 14 października 2021 roku przez Pana Krzysztofa Maliszewskiego i Panią Iwonę Maliszewską, w sprawie zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Miętowej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 194, położonej w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 17 grudnia 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-12-17
 • INFORMACJA
  z dnia 17 grudnia2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że organ nie wniósł sprzeciwu poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 17 grudnia 2021 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 26 listopada 2021 roku przez Panią Teresę Polańczyk, w sprawie zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na budowie instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy al. Jana Pawła II, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 505, położonej w obrębie ewid. Nr 1 – Podolszyce Borowiczki, jednostce ewid. Płock.

  Płock, dnia 17 grudnia 2021 roku
  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-12-17
 • INFORMACJA
  z dnia 16 grudnia 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
  15 grudnia 2021 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 24 listopada 2021 roku przez Pana Adama Klata, działającego w imieniu Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Jachowicza i ul. Dworcowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 563/15 i 574, 601 (obręb 7-Działki), jednostce ew. Płock.
  Płock, dnia 16 grudnia 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-12-16
 • INFORMACJA
  z dnia 16 grudnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WYCOFANIU ZGŁOSZENIA


  Informuje, że zgłoszenie złożone w dniu 3 listopada 2021 roku przez InwestoraINDUSTRIE SERVICE PŁOCK SP. Z O.O., z siedzibą w Płocku przy ul. Piłsudskiego 35 lok., dotyczącego budowy sieci kanalizacji deszczowej oraz przyłącza (skorygowanego w dniu 15 listopada 2021 roku), przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy Długiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 798, 82, obręb nr 3 Maszewo, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock, zostało wycofane przez Inwestora w dniu 14 grudnia 2021 r.


  Płock, dnia 16 grudnia 2021 roku

  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-12-16
 • Z A Ś W I A D C Z E N I E


  Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku poz. 735 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 30 ust. 5aa w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia
  7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 20
  20 roku poz. 1333 z późn. zm.), zaświadczam że:


  w dniu 12 października 2021 roku zostało złożone zgłoszenie

  przez Parafię Rzymskokatolicką Św. Benedykta

  z siedzibą w Płocku przy ul. Dobrzykowskiej 2


  dotyczące zamiaru budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z technologią kotłowni gazowej, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Krakówka, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1328/2, obręb 12 Radziwie, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

  Na powyższe zgłoszenie organ nie wniósł sprzeciwu w trybie art. 30 ust. 6 ustawy Prawo budowlane. Wydane zaświadczenie uprawnia Inwestora do rozpoczęcia robót objętych zgłoszeniem. Zgodnie z art. 30 ust. 5b powyższej ustawy do wykonywania robót objętych zgłoszeniem Inwestor może przystąpić nie później niż po upływie 3 lat od dnia wydania zaświadczenia.
  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-12-14
 • INFORMACJA
  z dnia 14 grudnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 22 listopada 2021 roku przez InwestoraPana Cezarego Gasika, dotyczącego budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz istniejącego budynku mieszkalnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Górnej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 719/2, obręb geodezyjny nr 10 Podolszyce, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

  Płock, dnia 14 grudnia 2021 roku

  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-12-14
 • INFORMACJA
  z dnia 13 grudnia 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 10 grudnia 2021 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 19 listopada 2021 roku przez Panią Justynę Karczewską i Pana Piotra Karczewskiego, w sprawie zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Podleśnej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 459, położonej w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 13 grudnia 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-12-13
 • INFORMACJA
  z dnia 9 grudnia 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  8 grudnia 2021 roku, Pani Teresa Dołowa i Pan Antoni Dołowy, dokonali zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Rumiankowej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 184, położonej w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 9 grudnia 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-12-09