• INFORMACJA
  z dnia 21 października 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późn. zm.),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 20 października 2021 roku Inwestor – ENERGA–OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowana przez Pan Ludmiłę Sarneckiej, dokonała zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Browarnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 677/19, 677/20, 677/21, 677/22, 677/17, 677/16, Ciechomice, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 21 października 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-10-21
 • INFORMACJA
  z dnia 21 października 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu


  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
  18 października 2021 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 23 lipca 2021 roku przez Pana Tomasza Kaźmierkiewicza, w sprawie zamiaru zamiaru budowy sieci wodociągowej, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Grabówka na działkach nr ewid.: 1040/3, 1040/7 w obrębie ewidencyjnym Nr10-Podolszyce, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.

  Płock, dnia 21 października 2021 roku


  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-10-21
 • INFORMACJA
  z dnia 20 października 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  20 października 2021 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej  0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Ciechomickiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 157/1, 157/2, położonych w obrębie ewid. Nr 14 – Góry oraz na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 947/1, 947/9, 947/11947/12, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 20 października 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-10-20
 • INFORMACJA
  z dnia 15 października 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  14 października 2021 roku, Pani Jadwiga Dorobek, dokonała zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Górka, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1509/1, położonej w obrębie ewid. Nr 12– Radziwie, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 15 października 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-10-15
 • INFORMACJA
  z dnia 15 października 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  14 października 2021 roku, Pan Krzysztof Maliszewski i Pani Iwona Maliszewska, dokonali zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Miętowej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 194, położonej w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 15 października 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-10-15
 • INFORMACJA
  z dnia 14 października 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 12 października 2021 roku Inwestor – Parafia Rzymskokatolicka Św. Benedykta, dokonali zgłoszenia wykonania zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z technologią kotłowni gazowej o mocy 100kW dla instalacji c.o., przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Krakówka, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1328/2, obręb geodezyjny nr 12 Radziwie, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 14 października 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-10-14
 • INFORMACJA
  z dnia 14 października 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  12 października 2021 roku, Pani Marta Karłowicz, Państwo Emilia i Wojciech Maciejewscy oraz Państwo Aleksandra i Marek Kujawa, dokonali zgłoszenia zamiaru budowy sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Nizinnej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 301/2, położonej w obrębie ewid. Nr 15 – Tokary, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 14 października 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-10-14
 • INFORMACJA
  z dnia 11 października 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 8 października 2021 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 17 września 2021 roku przez Panią Mariannę Bujalską, Panią Beatę Perka, Pana Pawła Bujalskiego i Pana Wiesława Bujalskiego, w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Ciechomickiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 582, położonej w obrębie ewid. Nr 16– Ciechomice, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 11 października 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-10-11
 • INFORMACJA
  z dnia 11 października 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZEN
  IA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
  8 października 2021 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 17 września 2021 roku przez Inwestora- Gminę Płock, reprezentowanego przez Pana Mariusza Andlera, 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru „budowy sieci oświetlenia ulicznego, wodociągowej i kanalizacyjnej. Przebudowa drogi- ulicy Gronowej. Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych” realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Gronowej”, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Gronowej na działkach nr ewid.: 272/1, 272/2, 272/4, 272/8, 275/3, 276, 277, 529, 554, 555, 581, 584, 588/2, 588/3, 588/4, 864/2 w obrębie ewidencyjnym Nr 9-Wyszogrodzka, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.

  Płock, dnia 11października 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-10-11
 • INFORMACJA
  z dnia 7 października 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 29 lipca 2021 roku przez Inwestora ENERGA OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowaną przez Pana Adama Klatę, dotyczącego zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy Nowociechomickiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 839/2, 877, obręb geodezyjny 16 Ciechomice, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

  Płock, dnia 7 października 2021 roku

  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-10-07