• INFORMACJA
  z dnia 24 listopada 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 23 listopada 2021 roku Prezydent Miasta Płocka wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 4 listopada 2021 roku (skorygowanego w dniu 15 listopada 2021 roku) przez Panią Sylwią Biziewską, w sprawie zamiaru budowy instalacji gazowej na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Swojskiej na działce nr ewid.: 623/9 w obrębie ewidencyjnym Nr 1 -Podolszyce Borowiczki, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.
  Płock, dnia 24 listopada 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-11-24
 • INFORMACJA
  z dnia 22 listopada 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  19 listopada 2021 roku, Pani Justyna Karczewska i Pan Piotr Karczewski, dokonali zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Podleśnej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 459, położonej w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 22 listopada 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-11-22
 • INFORMACJA
  z dnia 22 listopada 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
  19 listopada 2021 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 29 października 2021 roku przez Pana Lecha Kozłowskiego, w sprawie zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych instalacji gazowej, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Zbożowej, na działce o numerze ewidencyjnych gruntów: 253 (obręb 1-Podolszyce-Borowiczki), jednostce ew. Płock.

  Płock, dnia 22 listopada 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-11-22
 • INFORMACJA
  z dnia 19 listopada 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  17 listopada 2021 roku, Pan Łukasz Wyka, działając w imieniu Gminy Płock z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, dokonał zgłoszenia budowy boiska do piłki ręcznej plażowej wraz z budową ogrodzenia, sieci elektroenergetycznej oświetlenia terenu, sieci kanalizacji deszczowej i obiektami małej architektury, zlokalizowane w Płocku przy ul. Ofiar Katynia, na działce o numerze ewidencyjnych gruntów: 293/187, 293/188 (obręb 1-Podolszyce-Borowiczki).
  Płock, dnia 19 listopada 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-11-19
 • INFORMACJA
  z dnia 19 listopada 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) ustawy
  z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami)
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 19 listopada 2021 roku  Pani Hanna Józwik dokonał zgłoszenia zamiaru budowy instalacji gazowej  niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Studziennej 3B na działce nr ewid.: 293/1, 293/2 w obrębie ewidencyjnym Nr 10-Podolszyce w jednostce ewidencyjnej m. Płock.
  Płock, dnia 19 listopada 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-11-19
 • INFORMACJA
  z dnia 18 listopada 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu  25 października 2021 roku, złożonego przez Tectum Inwest Pietras  Sp. K.. w sprawie zamiaru budowy sieci kanalizacji deszczowej DN300, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Św. Floriana, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 3707/58, 3707/62, 2826/1 położonych w obrębie ewid. Nr 1– Podolszyce Borowiczki, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 18 listopada 2021 roku.


  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-11-18
 • INFORMACJA
  z dnia 17 listopada 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  15 listopada 2021 roku, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Krakówka, Dobrzykowska, Sannicka, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1327/1, 1328/1, 824/1, położonych w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 17 listopada 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-11-17
 • INFORMACJA
  z dnia 15 listopada 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 12 listopada 2021 roku Inwestor – Pani Beata Kotarska i Pan Jacek Kotarski, dokonali zgłoszenia budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Borowickiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 2661/11, obręb geodezyjny 1 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 15 listopada2021 roku

  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-11-15
 • INFORMACJA
  z dnia 15 listopada 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 22 października 2021 roku przez Inwestora – Miejski Zarząd Dróg w Płocku, z siedzibą w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11, reprezentowanego przez Pana Tomasza Żulewskiego, dotyczącego zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV oświetleniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Tęczowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 837/1, 837/2, obręb nr 16 Ciechomice, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

  Płock, dnia 15 listopada 2021 roku

  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-11-15
 • INFORMACJA
  z dnia 15 listopada 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy
  z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami)
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 12 listopada 2021 roku Energa Operator S.A., reprezentowana przez Pełnomocnika- Pana Marcina Jaworskiego dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci kablowej Nn- 0.4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, do zasilenia budynków w zabudowie szeregowej, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Pałacowej na działce nr ewid.: 384/12 w obrębie ewidencyjnym nr 1-Podolszyce-Borowiczki, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.
  Płock, dnia 15 listopada 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-11-15