• INFORMACJA
  z dnia 17 lutego 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późn. zm.),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 15 lutego 2021 roku Inwestor – ENERGA–OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowana przez Pana Romana Durma, dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego dla zasilania budynku oddziału opiekuńczo-leczniczego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Medycznej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 528/1, 541/2, obręb geodezyjny 146201_1.0003 Maszewo, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 17 lutego 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-02-17
 • INFORMACJA
  z dnia 17 lutego 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  15 lutego 2021 roku, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn 315 mm, dn 110 mm, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Bliskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 230, 202/1, 243/5 (obręb 1-Podolszyce-Borowiczki).
  Płock, dnia 17 lutego 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-02-17
 • INFORMACJA
  z dnia 12 lutego 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 10 lutego 2021 roku Inwestor – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, reprezentowana przez Pana Tomasza Sęczkowskiego, dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Herbacianej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 144, 165, 166, 203, obręb geodezyjny 0016 Ciechomice, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 12 lutego 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-02-12
 • INFORMACJA
  z dnia 11 lutego 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 9 lutego 2021 roku, Pani Ewa Marcinkowska-Kuś, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Włościany, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów:727/3, 727/10, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 11 lutego 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-02-11
 • INFORMACJA
  z dnia 10 lutego 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 8 lutego 2021 roku, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Popłacińskiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 3101/42, położonej w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.

  Płock, dnia 10 lutego 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-02-10
 • INFORMACJA
  z dnia 10 lutego 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 8 lutego 2021 roku, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Popłacińskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1720, 2874/1, 1708/9, 1690, położonych w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 10 lutego 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-02-10
 • INFORMACJA
  z dnia 22 stycznia 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 21 stycznia 2021 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 31 grudnia 2020 roku przez Pana Jarosława Krześniak, Panią Izabelę Jackowska i Damiana Jackowskiego, w sprawie zamiaru budowy sieci wodociągowej wraz przyłączami do budynków mieszkalnych, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy Promiennej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 604, 562/4, 773/1, 773/6, 773/3, 773/4 położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 22 stycznia 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-01-22
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wniesienia aportem do jednoosobowej spółki Gminy - Miasto Płock


  Załączniki:
 • Wykaz 19 stycznia 2021, godzina 13:37

 • Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-01-19
 • INFORMACJA
  z dnia 14 stycznia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że

  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 26 listopada 2020 roku przez InwestoraENERGA–OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowana przez Pana Kamila Cholewińskiego, dotyczącego budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kostrogaj, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 65/9, 66, 67/2, obręb geodezyjny 146201_1.0005 Kostrogaj Przemysłowy, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


  Płock, dnia 14 stycznia 2021 roku

  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-01-14
 • INFORMACJA
  z dnia 13 stycznia 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
  12 stycznia 2020 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 22 grudnia 2020 roku przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.
  z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, w imieniu której działa pełnomocnik: Pan Piotr Józwik reprezentujący firmę Tectum Invest Sp. z o.o Sp. kom.
  z siedzibą w Płocku, przy ul. Monte Cassino 12, w sprawie zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa), zlokalizowanej w Płocku przy ul. Salezjańskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 429, 487/4, 495/1, 520, 524/1, 524/2 (obręb 17-Działki), jednostce ew. Płock.

  Płock, dnia 13 stycznia 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-01-13