• INFORMACJA
  z dnia 17 września 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  15 września 2021 roku, Pan Piotr Gęsiarz dokonał zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 37, położonej w obrębie ewid. Nr 16– Ciechomice, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 17 września 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-09-17
 • INFORMACJA
  z dnia 17 września 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 17 września 2021 roku Gmina Płock, reprezentowana przez Pana Mariusza Andlera, dokonała zgłoszenia zamiaru „budowy sieci oświetlenia ulicznego, wodociągowej i kanalizacyjnej. Przebudowa drogi- ulicy Gronowej. Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych” realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Gronowej”, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Gronowej na działkach nr ewid.: 272/1, 272/2, 272/4, 272/8, 275/3, 276, 277, 529, 554, 555, 581, 584, 588/2, 588/3, 588/4, 864/2 w obrębie ewidencyjnym Nr 9-Wyszogrodzka, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.

  Płock, dnia 17 września 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-09-17
 • INFORMACJA
  z dnia 17 września 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
  15 września 2021 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 25 sierpnia 2021 roku przez Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „Waskop” z siedzibą w Płocku przy ul. Walecznych 9a/14, w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku usługowo-handlowego instalacji gazowej niskiego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Targowej 41, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 158/1 (obręb 6-Kostrogaj Rolniczy), jednostce ew. Płock.

  Płock, dnia 17 września 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-09-17
 • INFORMACJA
  z dnia 17 września 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 17 września 2021 roku Gmina Płock, reprezentowana przez Pana Mariusza Andlera, dokonała zgłoszenia zamiaru „budowy sieci oświetlenia ulicznego, wodociągowej i kanalizacyjnej. Przebudowa drogi- ulicy Gronowej. Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych” realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Gronowej”, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Gronowej na działkach nr ewid.: 272/1, 272/2, 272/4, 272/8, 275/3, 276, 277, 529, 554, 555, 581, 584, 588/2, 588/3, 588/4, 864/2 w obrębie ewidencyjnym Nr 9-Wyszogrodzka, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.

  Płock, dnia 17 września 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-09-17
 • INFORMACJA

  z dnia 16 września 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art.
  29 ust. 3 pkt 3) lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
  15 września 2021 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 25 sierpnia 2021 roku, skorygowanego w dniu 1 września 2021 roku przez Pana Bogdana Wiśniewskiego, w sprawie zamiaru zamiaru budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz, dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Torowej 7/1, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów:792 położonej w obrębie ewid. Nr 9 – Wyszogrodzka, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.


  Płock, dnia 16 września 2021 roku
  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-09-16
 • INFORMACJA
  z dnia 15 września 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 14 września 2021 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 24 sierpnia 2021 roku przez Panią Krystynę Wituską i Marka Wituskiego, w sprawie zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700l, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Suchej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 2308/2, położonej w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 15 września 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-09-15
 • INFORMACJA
  z dnia 10 września 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  9 września 2021 roku, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kolejowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1653/2, 1651, 1632/2, położonych w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 10 września 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-09-10

 • INFORMACJA
  z dnia 10 września 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  9 września 2021 roku, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, reprezentowana przez Pełnomocnika- Pana Tomasz Sęczkowskiego, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Św. Floriana, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 3625/6, 3707/20, 3707/58, położonych w obrębie ewid. Nr 1 – Podolszyce Borowiczki, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 10 września 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-09-10
 • INFORMACJA
  z dnia 10 września 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  8 września 2021 roku, Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Płocku, ul. Tadeusza Gierzyńskiego 17, dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Kutrzeby, na działce o numerze ewidencyjnych gruntów: 2901/102 (obręb 1-Podolszyce-Borowiczki).
  Płock, dnia 10 września 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-09-10
 • INFORMACJA
  z dnia 9 września 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że

  organ nie wniósł sprzeciwu

  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 16 sierpnia 2021 roku Inwestor – Energa Operator S.A , 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowany przez Panią Karolinę Panek, dotyczącego zgłoszenia zamiaru  budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0.4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym, dla zasilenia w energię elektryczną domu jednorodzinnego na działce nr ewid. 99/14, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Brzozowej, ul. Akacjowej na działkach nr ewid.: 1042/7, 1062, 1045/3, 1045/2, 999/17, 999/8, 999/14, w obrębie ewidencyjnym nr 0009-Wyszogrodzka, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.


  Płock, dnia 9 września 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-09-09