• INFORMACJA
  z dnia 4 lutego 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 1 lutego 2022 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 11 stycznia 2022 roku przez Panią Teresę Dobrosielską i Pana Mikołaja Dobrosielskiego, w sprawie zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Wysokiej 12, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 378, położonej w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 4 lutego 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-02-04
 • INFORMACJA
  z dnia 1 lutego 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  31 stycznia 2022 roku, Pan Tomasz Raszulecki, dokonał zgłoszenia zamiaru budowy sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Tokarskiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 219, położonej w obrębie ewid. Nr 15 – Tokary, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 1 lutego 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-02-01
 • INFORMACJA
  z dnia 31 stycznia 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WYCOFANIU ZGŁOSZENIA


  Informuje, że zgłoszenie złożone w dniu 26 stycznia 2022 roku  przez Inwestora – Pan Cezary Gasik, dotyczącego zamiaru budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Górnej 81 na działce nr ewid.: 719/2 w obrębie ewidencyjnym Nr 10 -Podolszyce, w jednostce ewidencyjnej m. Płock., zostało wycofane przez Inwestora w dniu 28 stycznia 2022 r.

  Płock, dnia 31 stycznia 2022 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-01-31
 • INFORMACJA
  z dnia 28 stycznia 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 27 stycznia 2022 roku Prezydent Miasta Płocka wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu  6 grudnia 2021 (skorygowanego w dniu 20 stycznia 2022 roku) przez Energa Operator S.A., reprezentowana przez Pełnomocnika- Pana Mariusza Szałańskiego, w sprawie zamiaru budowy sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia 0.4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Swojskiej na działce nr ewid.: 535/7, 535/8, 535/9, 535/10 w obrębie ewidencyjnym nr 1-Podolszyce-Borowiczki, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.
  Płock, dnia 28 stycznia 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-01-28
 • INFORMACJA
  z dnia 28 stycznia 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2) lit. d) ustawy
  z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami)
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu  27 stycznia 2022 roku  Inwestor: PROGRES NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. dokonał zgłoszenia zamiaru budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla projektowanego zespołu trzech budynków w zabudowie bliźniaczej, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Swojskiej na działkach nr ewid.: 535/7, 535/8, 535/9, 535/10, 520/21, 520/25 w obrębie ewidencyjnym Nr 1-Podolszyce-Borowiczki, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.
  Płock, dnia 28 stycznia 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-01-28
 • INFORMACJA
  z dnia 28 stycznia 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 27 stycznia 2022 roku Inwestor – ENERGA-OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowana przez Pana Kamila Cholewińskiego, dokonał zgłoszenia budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. W. Zglenickiego, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 8, 11/2, obręb geodezyjny nr 13 Kombinat, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  28 stycznia 2022 roku

  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-01-28
 • INFORMACJA
  z dnia 27 stycznia 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WYCOFANIU ZGŁOSZENIA


  Informuje, że zgłoszenie złożone w dniu 12 stycznia 2022 roku przez InwestoraENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowanego przez Panią Karolinę Panek, dotyczącego przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV oraz budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi do zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy Tokarskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 244/2, 244/1, 243, 242, 241, 239, 238, 236, 235/2, 218, 206/2, 207, 206/1, 235/1, 234, 233, 204, 232, 231/2, 231/1, 202, 230/4, 201, 230/6, 230/5, 230/1, 229, 200, 227, 226, 225, 224, 194, 223, 193, 222, 220, 221, 219, 294, 192, 191, 190, 189, 293, 291/4, 292/2, obręb geodezyjny nr 15 Tokary, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock, zostało wycofane przez Inwestora w dniu 26 stycznia 2022 r.


  Płock, dnia 27 stycznia 2022 roku

  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-01-27
 • INFORMACJA
  z dnia 27 stycznia 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  26 stycznia 2022 roku, Pan Adam Kujawski reprezentujący firmę Elbudmet Hubert Staśkiewicz z siedzibą w Gdańsku przy ul. Guderskiego26/K, działający w imieniu Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, dokonał zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci nn 0,4 kV, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 155/1, 156, 173/18, 157/4, 155/2 (obręb 7-Działki) oraz 91, 104/6 (obręb 5 – Kostrogaj Przemysłowy), jedn. ew. Płock.
  Płock, dnia 27 stycznia 2022 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-01-27

 • INFORMACJA
  z dnia 27 stycznia 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) ustawy
  z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami)
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu  26 stycznia 2022 roku  Pan Cezary Gasik dokonał zgłoszenia zamiaru budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Górnej 81 na działce nr ewid.: 719/2 w obrębie ewidencyjnym Nr 10 -Podolszyce, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.
  Płock, dnia 27 stycznia 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-01-27
 • INFORMACJA
  z dnia 21 stycznia 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 30 grudnia 2021 roku przez InwestoraPolska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., dotyczącego budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Wąskiej i Górka, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1559, 1476, 159, 1148, obręb geodezyjny nr 12 Radziwie, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

  Płock, dnia 21 stycznia 2022 roku

  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-01-21